Sävsjö Näringslivs AB
Lyssna på sidan Lyssna

Resurshubben - Snålast i Småland

I resurshubben - Snålast i Småland arbetar vi för att få en mer effektiv resursanvändning, hitta hållbara lösningar och samverka med varandra för cirkulära lösningar.

Resurshubben Snålast i Småland är ett pilotprojekt i Sävsjö kommun. De drivande parterna är RISE (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats. och Sävsjö Näringslivs AB (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.. Syftet är att tillsammans med näringslivet hitta hållbara, resurseffektiva cirkulära lösningar för effektiv resursanvändning. Genom resurshubben skapas positiva effekter för såväl regionen som för de aktörer som är med i hubben.

Snålast i Småland kommer att starta upp sin verksamhet i Sävsjö kommun under första kvartalet 2023. Hubben kommer att erbjuda workshops och andra aktiviteter för att kartlägga näringslivets behov och se vilka aktiviteter som ska prioriteras för att hitta resurseffektiva cirkulära lösningar. Prioritet är att starta arbetet där aktiviteter redan pågår eller är lätta att starta.

Resurshubben finansieras av

 • Tillväxtverket
 • Region Jönköping
 • RISE
 • Sävsjö Näringslivs AB
 • Sävsjö kommun
logotyp rise
tillväxtverket logga
eu finansiering
regionen finansiering

En resurshubb är en plattform för hållbar och effektiv samverkan mellan behovs- och lösningsägare. Hubbens organisation samlar, skapar och sprider kunskap om effektiv resursanvändning och exempelvis restflöden.

Syftet är att stödja arbetet och vara en katalysator för utvecklingen av hållbara, resurseffektiva cirkulära lösningar inom och mellan ekonomiska sektorer, att främja samarbete längs värdekedjor i den lokala/regionala kontext som hubben verkar inom.

Resurshubben arbetar för att underlätta:

 • Samarbete mellan lokala och regionala verksamheter med avsikt att nå en hållbar resursanvändning
 • Samarbete mellan aktörer inom miljö-, avfalls- och återvinningsområdet
 • Samarbete och samordning av logistiska lösningar för att skapa optimerad resurseffektivitet
 • En lokal/regional innovationsplattform för hållbara lösningar

Det är medlemmarnas aktiva deltagande som bygger upp hubben och behovet hos medlemmarna styr erbjudandet. RISE och samarbetspartners erbjuder expertis och tilläggstjänster, så som:

 • Kartläggning av befintliga resursströmmar
 • Stöd i intern effektivisering.
 • Matchmaking mellan resurser och behov
 • Nätverksträffar
 • Workshops
 • Utbildningsaktiviteter
 • Analyser och validering
 • Innovationsstöd
 • Kunskapsuppbyggnad

Prenumerera på nyhetsbrev och nyheter

Få vårt nyhetsbrev och viktiga nyheter som en länk till din mejl direkt när vi lägger ut dem.

Hantera prenumeration

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.