Lyssna på sidan Lyssna

Webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur webbplatsen savsjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sävsjö kommun som organisation står bakom den här webbplatsen savsjo.se och dess tillhörande webbplatser visitsavsjo.se och savsjo.se/oversiktsplanen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen savsjo.se som inte är tillgängligt kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss med hjälp av formuläret för tillgänglighetsfel så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också meddela oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 A, AA och AAA på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Nuvarande åtgärder eller kontroll av krav

 • Under 2022 har vi sett över sidmenyn på savsjo.se för att förbättra navigeringsmöjligheterna och röststyrning av sidmenyn, enligt krav [WCAG 2.4.1 (A)] .

Bristande förenlighet med lagkraven enligt WCAG 2.1 A och AA

Innehåll som inte är tillgängligt (berör alla användare)

 • Alla webbsidor ska validera enligt [WCAG 4.1.1 AA].
 • Vissa webbsidor exempelvis startsidan uppnår inte krav enligt [WCAG 2.5.3 (A)] vad gäller text på knappar och kontroller med maskinläsbara etiketter och [WCAG 3.3.2 (A)] vad gäller tydliga och klickbara fältetiketter (labels).
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ så kallad alternativtext enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)].
 • Alla PDF:er på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Vi kommer löpande under år 2022 att uppdatera PDF:erna till tillgänglighetsanpassade versioner. Du kan kontakta Sävsjö kommun om du vill ha en tillgänglighetsanpassad version av ett dokument om detta saknas.
 • Vi strävar efter att uppfylla krav [WCAG 2.4.6 (AA)] och [WCAG 2.4.2 (A)] i linje med rekommendationerna för klarspråk vad gäller beskrivande rubriker, etiketter och sidnamn. Detta påverkar alla användare.
 • Beskrivande och tydliga länkar och länknamn [WCAG 2.4.4 (A)] ej kontrollerat fullt ut.
 • På webbplatsen visitsavsjo.se fungerar ej tabbning och uppläsningsverktyget fullt ut. Webbsidor på visitsavsjo.se har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)].
 • Våra kartor har flera ikoner som inte är satta som dekorationsbilder enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)].
  Vi har meddelat våran leverantör och detta kommer att ändras i en uppdatering.
 • På grund av oordnad rubrikstruktur i vår webbplats savsjo.se/oversiktsplanen uppfyller inte utskrifter (PDF:er) av webbsidor krav [WCAG 1.3.1 A] om att ange i kod vad sidans olika delar har för roll och krav [WCAG 2.4.1 A] om att erbjuda möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll.

Problem som berör användning av e-tjänster eller tredjepartsinnehåll (berör alla användare)

Innehåll från tredje part är inte alltid tillgängligt. Vi för en dialog med våra leverantörer om vikten av att de också levererar tillgängliga tjänster.

 • Vissa felmeddelanden i e-tjänster kan fortsatt vara otydliga enligt krav [WCAG 3.3.1 (A)].
 • På tredjepartsinnehåll eller e-tjänster som vi bäddar in eller länkar till på webbplatsen kan det förekomma sämre kontraster enligt [WCAG 1.4.3 AA)] och [WCAG 1.4.11 (AA)] . Vi har noterat ett kontrastfel på våra e-tjänster när innehåll döljs. Vi har åtgärdat grundläggande kontrastfel under hösten 2021 på våra e-tjänster.
 • Tydliga och klickbara fältetiketter (labels) är ännu inte fullt ut kontrollerat på våra e-tjänster [WCAG 3.3.2 (A)].
 • Vissa e-tjänster kan sakna komplett information om exempelvis text och färger enligt krav [WCAG 1.4.1 (A)] och [WCAG 1.1.1 (A)].
 • Vissa e-tjänster och webbplatser saknar förslag på rättning [WCAG 3.3.3 (AA)]. 
 • På startsida för e-tjänster ska vi ange sidans språk i koden enligt [WCAG-kriteriet (A) 3.1.1]. Vi kommunicerar detta fel till vår leverantör för e-tjänster.
 • Tomma rubriker och etiketter förekommer i sidfot på startsida för e-tjänster.

Problem som berör användare med tekniska hjälpmedel

 • Detta kan påverka alternativ navigering enligt krav [WCAG 2.4.1 (A)] samt problematik med röststyrning enligt krav [WCAG 2.5.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga

 • På en del webbsidor kan det förekomma bilder som inte har ett textalternativ enligt krav [WCAG 1.4.5 (AA)] . Vi arbetar för att ha löst detta problem så snart som möjligt då vi kontinuerligt går igenom webbsidorna. Kartor i både rörlig form och stillbild förekommer på flera sidor och är ej tillgängliga. Kartor som publiceras som bilder eller i andra system på webbplatsen kan inte garanteras följa tillgänglighetsprinciperna men kommunen kan i vissa fall vara skyldiga att tillhandahålla ett digitalt alternativ.
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ så kallad alternativtext enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)].
 • Vissa videor saknar ljudbeskrivning (syntolkning) enligt [WCAG 1.2.5 (AA)].
 • Webbsidor på visitsavsjo.se har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)].
 • Vi strävar efter att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken, exempelvis beskrivningar av höger och vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor [WCAG 1.3.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Vi har för närvarande inte möjlighet att texta livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Vi kommer inom kort att kunna erbjuda en funktion för automatisk textning [WCAG 1.2.4 (AA)].
 • Vi har för närvarande inte möjlighet att syntolka livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden [WCAG 1.2.5 (AA)].
 • Alternativ presentation av fullmäktiges sammanträden är för närvarande inte möjligt [WCAG 1.2.1 (A)], [WCAG 1.2.3 (A)]. Fullmäktiges sammanträden textas i efterhand och textningen läggs upp inom 14 dagar.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Webbsidor på visitsavsjo.se har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)].
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren i synnerhet för navigering med tangenter [WCAG 2.4.1 (A)]. Alla webbsidor är ännu ej helt kompatibla med navigering via tangentbordet [WCAG 2.1.1 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Benämningar på knappar och funktioner kan variera på webbplatser som visitsavsjo.se enligt [WCAG 3.2.4 (AA)].
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren i synnerhet för navigering med tangenter [WCAG 2.4.1 (A)].
 • Vi strävar eftar att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken som exempelvis instruktioner och beskrivningar som innehåller höger eller vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor [WCAG 1.3.3 (A)].
 • På webben behöver avståndet i vissa formatmallar justeras så att alla användare kan öka och påverka avståndet mellan raderna enligt [WCAG 1.4.12 (AA)].

Textning och syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden

Genom vår leverantör erbjuder Sävsjö kommun textningar av sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden. Det kan ta upp till en vecka för textningen att finnas tillgänglig av sammanträdet. Du kan se kommunfullmäktiges sammanträden via Sävsjö kommuns webb-TV.

I nuläget kan vi inte erbjuda en fullskalig syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden men ser över hur vi kan öka tillgängligheten med denna teknik enligt krav WCAG 1.2.4 (AA).

Översättning av webbplatsen

Vi har inte längre en laglig rätt att använda oss av Google Translate med hänvisning till att personuppgifter överförs till USA. Vi ser över hur vi kan ersätta Google Translate med en tjänst som lagrar data inom EU/EES. Om du behöver hjälp med översättning av en sida eller behöver information på ditt språk, kontakta kommunens växel på 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

Du som besökare kan själv välja att använda tjänsterna för att översätta innehållet på savsjo.se. Tänk på att om du använder översättningsverktygen så kan ditt besök sparas av leverantören, exempelvis Google eller Microsoft vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till USA.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har genomfört frekventa självskattningar av webbplatsen av savsjo.se med hjälp av verktygen Wave, Axe Web Accessibility Testing, Lighthouse, Siteimprove samt via manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer. Länk till annan webbplats.

Den senaste externa automatiska bedömningen gjordes den 5 augusti 2021 av Myndigheten för digital förvaltning. Manuella och automatiska granskningar genomförs ett antal gånger per månad av våra webbsidor.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem den 1 januari 2024.

Vi kommer att arbeta löpande med att rätta till bristerna på webbplatsen. Vi ser även över tillgänglighetsredogörelsen kvartalsvis. 

Webbplatsen publicerades den 1 november 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.