Lyssna på sidan Lyssna

Olika former av barnomsorg

Förskola för barn mellan 1-5 år

Förskola är en gruppverksamhet för barn i åldern 1–5 år. Verksamheten leds av pedagoger. Det finns både kommunala och fristående förskolor. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. Förskolorna har en egen läroplan, Lpfö 18, som du hittar på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Allmän förskola för barn mellan 3-5 år

Barn som är 3–5 år får gå i förskolan utan kostnad 15 timmar i veckan. Det gäller från och med grundskolans start i augusti till och med skolavslutningen i juni. Detta är så kallad allmän förskola. Den allmänna förskolan ingår i förskolans ordinarie verksamheter och erbjuds från höstterminen det år barnet fyller tre år. Om barnet går mer än 15 timmar per vecka får du en reducering av avgiften som motsvarar 15 timmar gratis förskola per vecka. Det är frivilligt att delta i den allmänna förskolan.

Om du redan har en plats i förskolan men vill byta till allmän förskola gör du det via vår e-tjänst.

Pedagogisk omsorg som alternativ till förskola

I pedagogisk omsorg är barngrupperna mindre och verksamheten bedrivs oftast i hemmiljö. 
I Sävsjö kommun finns pedagogisk omsorg endast i Stockaryd. Ansökan görs via webben på samma sätt som för förskola.

Kontakt

Förskoleenheten

Västra Järnvägsgatan 11B
576 35 Sävsjö

Handläggare

Lena Aurell
0382-152 71

Telefontider

Måndag - Torsdag
08.00 - 16.00

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.