Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar om händelseutvecklingen i Europa

Situationen i Ukraina och övriga Europa väcker oro och många frågor hos allmänheten. På denna sida har vi samlat användbara länkar med mer information som hjälper dig som invånare att hålla dig uppdaterad.

Sidan är senast uppdaterad den 4 april klockan 16.00

Sävsjö kommuns uppdrag i kris

Sävsjö kommun följer händelseutvecklingen. Vi har startat en lokal inriktnings- och samordningsfunktion med utvalda tjänstepersoner som arbetar inom en rad områden, såsom exempelvis flyktingmottagande, kriskommuniaktion och stöd vid oro och psykisk ohälsa. Utöver detta ingår vi i en länsövergripande samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga kommuner i länet, andra myndigheter och med civilsamhället. Vårt grunduppdrag är att se till att samhällsviktig kommunal verksamhet fungerar och därför arbetar vi hela tiden med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället.

Den som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Här kan du läsa vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka. Det går att registrera ansökan på webben eller på plats hos Migrationsverket. 

Läs mer och ansök hos Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller har ansökt om asyl, ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, dock senast en månad efter ankomsten. Länk till annan sida på savsjo.se om hur det går till att söka skola för barn och ungdomar från annat land.

Sävsjö kommun har vid två tillfällen den senaste månaden uppmanats att inventera tillfälliga boendeplatser, även kallade evakueringsboenden, för människor som flyr från Ukraina. Det har både handlat om kommunens egna lokaler och anläggningar och om de lokaler som civilsamhällets aktörer kunnat erbjuda. En sammanställning har rapporterats in till Migrationsverket via länsstyrelsen i Jönköping i mitten av mars.

Migrationsverket och länsstyrelsen har nu meddelat att behovet av tillfälliga boendeplatser i Sävsjö kommun och resten av länet har minskat. Sävsjö kommun vill rikta ett varmt tack till alla aktörer i civilsamhället som rapporterat in boendeplatser. Kommunen har fortsatt beredskap ifall läget förändras.

Läs mer om Migrationsverkets nya besked i vår nyhet från den 4 april

Du som vill bidra med boende, tolkhjälp eller hjälp med aktiviteter till de flyktingar som eventuellt kommer hit från Ukraina ska anmäla detta till kommunens växel 0382-152 00. Samhällsinformatörerna i Sävsjö kommuns växel har i uppdrag att samla in uppgifter och vidareförmedla till den grupp inom kommunen som arbetar med frågor som rör situationen i Ukraina. Just nu vet vi inte hur behoven ser ut och det kan komma att dröja innan de ideella krafterna eventuellt tas i anspråk. Men alla som hör av sig ombeds ha tålamod – om och när behoven uppstår hör kommunen av sig.

Observera att vi inte tar emot gåvor i form av pengar, mat, kläder eller prylar. I dessa fall hänvisar vi till etablerade lokala aktörer och nationella organisationer som arbetar med bistånd och insamlingar och som finns på plats för att ge skydd och nödhjälp, exempelvis Rädda barnen, Röda korset, Sverige för UNHCR och Läkare utan gränser.

Det är vanligt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och i sociala medier. Nedan har vi samlat länkar till sidor som ger tips på hur du kan prata med barn och unga kring kriget i Ukraina.

Om barn vill ha information om kriget kan det vara bra att sitta ner tillsammans och kolla på nyhetsinslag och information som riktar sig direkt till dem. Då kan ni sedan prata om det som har sagts och fånga upp eventuella tankar och frågor. Exempel på material riktat till barn:

Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om du inte är säker på att den är tillförlitlig. Var källkritisk, sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. Om källkritik – krisinformation.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

På länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande; informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk. Det är viktigt att vara källkritisk – Informationsverige.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Sociala medier

Krisinformation.se har tips på vad du bör tänka på när du använder sociala medier vid allvarliga händelser och kriser. Om sociala medier i kriser – krisinformation.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Informationssäkerhet

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten, och genom att se över och ändra ditt beteende på nätet, kan du minska risken för att någon få tag i dina kortuppgifter, lösenord eller att du ska drabbas av nätfiske. Mer information om informationssäkerhet på msb.se Länk till annan webbplats.

Du är en del av Sveriges beredskap. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet. Vid en samhällskris kommer hjälpen först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste alltså vara beredda på att kunna klara sig själva en tid.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men det finns ingen anledning att hamstra. Det gör det bara svårare för andra som behöver en viss vara. Någon brist på livsmedel finns inte i Sverige. En vara kan ta tillfälligt slut, men bara på hyllan om många köper mycket av samma vara samtidigt. Råd om hemberedskap för privatpersoner – msb.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade 2018 ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. På MSBs webbplats går den fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa. "Om krisen eller kriget kommer" – msb.se Länk till annan webbplats.

Många har frågor kring skyddsrum och hur man hittar ett sådant vid en eventuell kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanfattat information angående skyddsrum på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tillsammans med fastighetsägaren, där skyddsrummet ligger, ansvar för skyddsrummen. Kommunen är fastighetsägare för en del byggnader där skyddsrum finns.

Vanliga frågor och svar om skyddsrum finns på MSBs webbplats Länk till annan webbplats..

Information about the war in Ukraine

Source criticism

Information about source criticism in English can be found at Source criticism – Krisinformation.se Länk till annan webbplats. External link. and at It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.se Länk till annan webbplats. External link.. Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.

How to speak to children about the war

On krisinformation.se you can find information about how to speak to children about the war in Ukraine. Worrying About War: Questions and answers for children – Krisinformation.se External link.

informationsverige.se

A guide to swedish society, available in many different languages. informationsverige.se External link.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.