Lyssna på sidan Lyssna

Resebidrag för högskolestudier

Du som studerar på universitet, högskola, yrkeshögskola eller eftergymnasiala yrkesutbildningar på folkhögskolor kan få 50 procent tillbaka av din resekostnad på kollektivtrafikresor.

Bidrag till resekostnad för högskolestudier

För att vara berättigad till resebidrag gäller att den studerande:

  • Är boende och folkbokförd i Sävsjö kommun.
  • Bedriver högskolestudier på heltid, läser 30 högskolepoäng per termin.
  • Dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.

En bedömning görs om utbildningen leder till högre studier och om avståndet för pendling med kollektivtrafik anses rimligt.

Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, komvux eller folkhögskoleutbildningar som inte är eftergymnasiala.

För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin göra ansökan via vår e-tjänst.

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun beslutade den 25 januari 2010, § 4, att införa rabatt på kollektivtrafikresor för högskolestuderande. Ett tillägg beslutades av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun den 18 september 2023 § 85, att även yrkeshögskolor och särskilda eftergymnasiala yrkesutbildningar på folkhögskolor ska omfattas av resebidraget med start från höstterminen 2023.

Så här gör du

  • Fyll i ansökan.
  • Bifoga registreringsintyg/studieintyg, där framgår att studierna bedrivs på heltid (30 högskolepoäng per termin) samt terminens längd och terminens början- och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej.
  • Bifoga kvitto på betalda biljetter/kort som tillhör terminen.

Utbetalningen sker på ditt bankkontonummer, terminsvis i efterskott.

Sista ansökningsdatum för vårterminen är september ut och för höstterminen 15 januari. Om det blir några kostnader efter inskickad ansökan kan ni komplettera ansökan eller skicka det med nästa ansökan för nästa studietermin.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Projektsekreterare

Kristin Petersson
0382-152 31