Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om stödinsatser till äldre och seniorer

Det finns flera olika insatser som kan ge dig stöd för ett liv med så god livskvalitét som möjligt. Här hittar du ansökan som du kan fylla i. Du kan också ta kontakt med oss.

Vad kan jag få hjälp med?

Det är dina behov som styr vad du kan få för stöd och hjälp. Ta kontakt med en biståndshandläggare för att prata om vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella för dig.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • trygghetslarm
 • mat för hemsändning
 • bostadsanpassning
 • hemtjänst
 • avlösning i hemmet
 • anhörigstöd
 • syninstruktör
 • dagverksamhet
 • färdtjänst och sjukresor
 • ledsagning
 • boende för äldre

Blankett för ansökan om insats enligt socialtjänstlagen

Här hittar du blanketten du ska använda för att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Behöver du hjälp med att fylla i blanketten? Kontakta en biståndshandläggare. Handläggningstiden vid ansökan om hemtjänst är ca 1-2 veckor. Vid ansökan om särskilt boende är handläggningstiden upp till 6 veckor.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Pdf, 163.9 kB.


Tips: För dig som bor i eget boende och inte kan få hjälp på annat sätt finns kommunens fixartjänster. Du kan läsa mer om det på sidan Fixartjänster i hemmet.

Äldre har också rätt att söka ekonomiskt bistånd av socialtjänsten.

Kontakt

Telefontider för biståndshandläggare inom äldreomsorg

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

0382-154 66, 0382-154 28, 0382-154 32

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.