Lyssna på sidan Lyssna

En brandman framför en brandbil, med RAKEL-radio och uniform

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor och kris- och beredskap i Sävsjö kommun. Räddningstjänsten samarbetar med Höglandets räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten rycker ut och hjälper boende i kommunen vid olyckor, bränder eller om det finns en fara för att olyckor kan inträffa. Syftet är att hindra eller begränsa skador på människor och omgivning. Räddningstjänsten rycker ut om det finns ett behov av ett snabbt ingripande eller en direkt fara eller hot och vi eftersträvar att alla boende i kommunen ska få hjälp inom kortast möjliga tid. 

En stor del av verksamheten handlar också om att förebygga olyckor genom tillsyn av verksamheter och organisationer, utbildning och informationsinsatser. Räddningstjänsten granskar även brandskydd vid ansökningar om bygglov.

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för räddningstjänsten och som förvaltning är räddningstjänsten underställd kommundirektören.

Samarbete med Höglandets räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten i Sävsjö kommun har ett samarbete med Höglandets räddningstjänstförbund. Genom ett samarbetsavtal har räddningstjänsten i Sävsjö kommun gemensam räddningschef med förbundet och har även tillgång till förbundets insatsledare och beredskapssamordning. Insatsledaren är i beredskap dygnet runt. Insatsledarens uppgift är att vid större insatser samordna de olika styrkor som kan tänkas komma till olycksplatsen. Den ställföreträdande räddningschefen som har ansvar för räddningstjänsten när räddningschefen inte tillgänglig finns hos räddningstjänsten i Sävsjö kommun.  

Inom höglandet finns dessutom en brandingenjörsberedskap som delas av höglandskommunerna. Brandingenjören har som främsta uppgift är att vid större och långvariga insatser fördela de resurser som finns på höglandet för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt.

Höglandets räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats.

Räddningstjänstens organisation

Räddningstjänstens organisation i Sävsjö kommun består av:

  • en ställföreträdande räddningschef,
  • heltidsanställda brandmän och materialförvaltare,
  • operativa styrkor i Sävsjö och Stockaryd som består av deltidsbrandmän. I Stockaryd finns tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.
  • Tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.

Har du frågor?

Har du frågor om brand och säkerhet är du alltid välkommen att kontakta oss, eller besöka oss på brandstationen på Mejensjögatan 6 i Sävsjö.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.