Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för miljö, livsmedel- och byggfrågor.

Nämndens uppdrag

I verksamheten ingår bland annat lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Läs myndighetsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2023

  • 1 februari
  • 8 mars
  • 19 april
  • 24 maj
  • Tisdag 20 juni
  • 6 september
  • 11 oktober
  • 15 november
  • Tisdag 19 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens möte den 8 mars, 2023 klockan 13,00.

Tillväxthuset; Syllen

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Godkännande av dagordningen

4. Informationsärende

5. Ansökan om tillbyggnad och fasadförändring

6. Ansökan om strandskyddsdispens

7. Ansökan om strandskyddsdispens

8.Remiss angående detaljplan

9.Riktlinjer för serveringstillstånd

10. Upphörande av serveringstillstånd

11. Myndighetsnämndens årsredovisning

12. Delegationsordning för myndighetsnämnden

10. Anmälan om delegationsbeslut

11. Övriga ärenden

12.Meddelande


Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

På grund av bestämmelser i GDPR lägger inte myndighetsnämnden upp protokoll för mandatperioden 2022-2026. Vill du läsa ett beslut eller hela protokollet? Kontakta myndighetsförvaltningen på miljobygg@savsjo.se eller ring kommunens växel 0382-15200 för att bli kopplad till myndighetsförvaltningen.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.