Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor finns till för dialog och erfarenhetsutbyte i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor sammanträder som regel fyra gånger per år.

Läs reglementet för kommunala rådet för funktionshinderfrågor (länk till webbsida för reglementen savsjo.se)

Representanter i rådet

Ordförande är Göran Häll, Socialdemokraterna.

Lista på Sävsjö kommuns politiska representanter i rådet (extern länk). Länk till annan webbplats.

Representanter i rådet från föreningar

  • 8 mars
  • 11 maj
  • 21 september
  • 7 december

Protokoll

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.