Sävsjö Näringslivs AB
Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse till ordinarie årsstämma med Sävsjö Näringslivsförening

Publicerad:

Härmed inbjuds ägare, styrelse och intressenter till årsmöte med Sävsjö Näringslivsförening tisdagen den 23 april klockan 17.00 i Tillväxthuset, Odengatan 55, Sävsjö.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens
 4. Prövning av om årsmötet blivit behörigen
 5. Upprättande av närvarolista
 6. Godkännande av dagordning
 7. 2023 års verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning 2023
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av bokslut för 2023
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för 2024
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret (2024)
 16. Val av stipendiekommitté
 17. Val av ombud ordinarie bolagsstämma Sävsjö Näringslivs AB 2023-04-23
 18. Ändring av föreningens namn till Företagareföreningen Sävsjö
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutning

Sävsjö den 14 april 2024

Ann-Sofi Arvidsson, ordförande

Klockan 17.30 börjar bolagsstämman för Sävsjö Näringslivs AB.

Anmäl att du kommer

Om du inte anmält din närvaro - skicka mejl till patrick@snab.nu

Prenumerera på nyhetsbrev och nyheter

Få vårt nyhetsbrev och viktiga nyheter som en länk till din mejl direkt när vi lägger ut dem.

Hantera prenumeration

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.